ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
สาขาบางเขน ร่วมสานสัมพันธ์ Thai PBS

วันที่ 14 มี.ค. 2556

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดยทีมงาน Best Care Service จากสำนักงานประปาสาขาบางเขน เข้าพบ นางสาวนพพร ยศธำรง เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายบริการอาคารและสถานที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) เพื่อแนะนำและชี้แจงการให้บริการธุรกิจเสริมของ กปน. นอกจากนี้ Thai PBS ยังได้จัดทำโครงการ "Green Office” เพื่อรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าภายในองค์กร ซึ่งทางสาขายินดีสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดน้ำ เพื่อปลูกจิตสำนึกการรักษ์น้ำให้ขยายสู่วงกว้างต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125