ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. บริการรถน้ำเย็น งานมหกรรมเกษตรฯ

วันที่ 14 มี.ค. 2556

            การประปานครหลวง (กปน.) โดยสำนักงานประปาสาขาบากอกน้อย ได้สนับสนุนรถน้ำเย็นเคลื่อนที่บริการประชาชน "งานมหกรรมเกษตรในเมืองและสุดยอดวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานคร” ณ สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างแนวคิดให้กับเกษตรกรและผู้สนใจใน กทม.

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125