ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
ปณท. ดูงาน กปน. ด้านการเบิกจ่ายเงินค่าสวัสดิการ

วันที่ 14 มี.ค. 2556

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสาวพรรณี อึ้งปกรณ์แก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.)ให้การต้อนรับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) ซึ่งมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน กปน. ในหัวข้อ "ระบบเบิกจ่ายเงินค่าสวัสดิการ” อาทิ ระบบค่าล่วงเวลา ระบบการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล/ ค่าเล่าเรียนโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจะได้นำไปปรับใช้ในการทำงานของ ปณท. ต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125