ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
เลขาฯ มท. ชื่นชม กปน. ช่วยลดค่าครองชีพจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

วันที่ 14 มี.ค. 2556

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายผดุง ลิ้มเจริญรัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือแสดงความชื่นชมและชมเชย กปน. ที่ให้การสนับสนุนขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการลดค่าครองชีพของประชาชน ในโครงการ "ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญสาธารณะ” จำนวน 128 ตู้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในชุมชนได้มีทางเลือกในการมีน้ำดื่มสะอาด มีมาตรฐานการบริโภคในราคาถูก ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ กปน. ยังคงสานต่อนโยบายดังกล่าว โดยวางแผนจะติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเพิ่มอีก 200 ตู้ ในปี 2556 เพื่อให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ใน กทม.

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125