ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. เข้าเฝ้ารับประทาน ประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 1 จากพระองค์โสมฯ

วันที่ 14 มี.ค. 2556

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ สวนอัมพร นางสาวพรรณี อึ้งปกรณ์แก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทน กปน. เข้าเฝ้ารับประทานประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 1 ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เนื่องด้วย กปน. ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้มีผู้มาบริจาคโลหิต อย่างสม่ำเสมอติดต่อกันนานกว่า 17 ปี

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125