ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
สาขาทุ่งมหาเมฆ ยิ้มรับงาน Home Care Center

วันที่ 12 มี.ค. 2556

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดยทีมงาน BCS (Best Care Service) สำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ ได้เดินสายเข้าพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่ จำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัทเอื้อวัฒนสกุล (อาคารอื้อจื่อเหลียง) และนิติบุคคลอาคารชุดเดอะเม็ท เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาขาและผู้ใช้น้ำรายใหญ่ภายในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ HCC (Home Care Center) โดยผู้ใช้น้ำทั้งสองรายต่างประทับใจในการให้บริการของสาขา และให้ความสนใจโครงการ HCC เป็นอย่างมาก

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125