ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. รุกงานขยายเขตบริการ ในพื้นที่ อบต.เกาะเกร็ด

วันที่ 12 มี.ค. 2556

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีมงานสำนักงานประปาสาขานนทบุรี ได้เข้าพบ นายก อบต.เกาะเกร็ด เพื่อติดตามความก้าวหน้าและหารือแนวทางร่วมกันในการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำในพื้นที่เกาะเกร็ด เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ำประปาได้อย่างทั่วถึง และมีความพึงพอใจสูงสุด

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125