ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. MOU กับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วันที่ 11 มี.ค. 2556

           นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับนางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของ กปน. มีทักษะและประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญมากขึ้น ในการหาค่าความถูกต้องของการวัด การทดสอบ และการสอบเทียบ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการฝึกอบรมระหว่าง 2 หน่วยงานให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125