ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
น้ำไหลอ่อน 11,12 มีนาคม 2556

วันที่ 8 มี.ค. 2556

          ด้วย การประปานครหลวง (กปน.) กำลังดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปาใหม่ในถนนจันทน์ ช่วงจาก ถนนเจริญกรุงถึงถนนนางลิ้นจี่ และมีความจำเป็นต้องยกเลิกท่อประปาเดิมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มิลลิเมตร บริเวณปากซอยจันทน์ 41/1 ในคืนวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
          · ถนนเจริญกรุง ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกถนนจันทน์ ถึงแยกถนนตก
          · ถนนจันทน์ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกถนนเจริญกรุง ถึงแยกถนนเจริญราษฎร์
          นอกจากนี้ ในคืนวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556 เวลา 22.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. จะดำเนินการ ตัดบรรจบท่อประปาเดิมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร บริเวณคลองลำหม้อแตก ถนนสายไหม ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
          · ถนนสายไหม ทั้งสองฝั่ง ตลอดเส้นทาง 
          · ถนนสุขาภิบาล 5 ตั้งแต่ตลาดวงศกร ถึงถนนจตุโชติ (สุขาภิบาล 5 ซอย 43) จึ
         งประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าในช่วงวันและเวลาดังกล่าว หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125