ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ ตรวจเยี่ยม กปน. ร่วมหารือแนวทางการนำโอโซนมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปา

วันที่ 8 มี.ค. 2556

           เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการ กปน. พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร และคณะฯ รวม 57 คน ในโอกาสเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำประปา ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ การรักษาคุณภาพน้ำประปาของ กปน. และเพื่อเป็นการ สร้างสัมพันธ์อันดีในการประสานข้อมูลต่างๆ ทางด้านคุณภาพน้ำ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมในอนาคต
          นายเจริญ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กปน. ได้เคยร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในการนำร่องโครงการดังกล่าว ด้วยการนำเครื่องจ่ายก๊าซโอโซนมาทดลองใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา ณ โรงงานผลิตน้ำสามเสน เพื่อแก้ปัญหาสีและกลิ่นของน้ำดิบในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เริ่มเสื่อมคุณภาพลงภายหลังวิกฤติมหาอุทกภัย เมื่อเดือนธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และในวันนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้มาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำ และได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อเตรียมการนำระบบโอโซนมาปรับใช้ อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ได้หารือแนวทางในการร่วมมือกันระหว่างองค์กร เพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของประเทศไทยให้มีความทันสมัย และทัดเทียมอารยประเทศเป็นการต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125