ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
ด่วน!!! น้ำประปาไหลอ่อน 7 มีนาคม 2556 (เพิ่มเติม)

วันที่ 6 มี.ค. 2556

           เนื่องจากมีการแตกรั่วของท่อประธานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,500 มิลลิเมตร บริเวณ คลองปั้นหยา ถนนเทพารักษ์ (ฝั่งขาออก) การประปานครหลวง (กปน.) จึงมีความจำเป็น ต้องดำเนินการซ่อมโดยเร่งด่วน ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 21.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
           · ถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่วงเวียนเมืองใหม่-บางพลี ถึง สุดถนนเทพารักษ์ ทั้งสองฝั่ง
           · ถนนลาดหวาย ตลอดเส้นทาง ทั้งสองฝั่ง
           · ถนนปานวิถี ตลอดเส้นทาง ทั้งสองฝั่ง
          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าในช่วงวันและ เวลาดังกล่าว หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125