ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. จัด Roadshow ชวนมหาวิทยาลัย แข่งขันนวัตกรรมประหยัดน้ำ

วันที่ 5 มี.ค. 2556

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นำทีมผู้แทนจากฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม และสถาบันพัฒนาวิชาการประปา เข้าพบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมการประปานครหลวง 2556 (MWA Innovation Awards 2013)

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125