ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. รับชำระค่าน้ำผ่านบัตรเครดิต ไดเนอร์คลับ เพิ่มอีก 3 ปี

วันที่ 5 มี.ค. 2556

          การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับชำระเงินค่าน้ำประปาแก่ ผู้ใช้น้ำผ่านบัตรเครดิตไดเนอร์คลับ จึงได้ขยายการต่ออายุสัญญาเพิ่มอีก 3 ปี เริ่มตั้งแต่บัดนี้ - 29 มกราคม 2559

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125