ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. ร่วมส่งเสริมพุทธศาสนาและการศึกษา สนับสนุนเงินปรับปรุงสถานปฏิบัติธรรม

วันที่ 5 มี.ค. 2556

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ผู้แทน กปน. มอบเงินสนับสนุนเพื่อสมทบทุนการปรับปรุงสถานปฏิบัติธรรมสำหรับรับรองเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมหลักสูตรธรรมะและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในอำเภอบ้านแพ้ว และบริเวณใกล้เคียงแก่สวนสิริธรรม จำนวน 30,000 บาท ถือเป็นแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125