ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. มอบ 17 รางวัล “โครงการรวมใจรักษ์น้ำ”

วันที่ 1 มี.ค. 2556

            นายสมัย อนุวัตรเกษม รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) (ที่ 8 จากซ้าย) เป็นประธานมอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "รวมใจรักษ์น้ำ” 17 รางวัล มูลค่ารวม 250,000 บาท ที่สามารถนำน้ำหมักชีวภาพ (EM) ไปดำเนินโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125