ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. ร่วมพิธีเปิดคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ

วันที่ 28 ก.พ. 2556

            นายเชาวรินทร์ กิ่งแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) (กลาง) ร่วมพิธีเปิดคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ณ บริเวณสะพานแดง คลองรังสิตประยูรศักดิ์ จ.ปทุมธานี โดยคลังข้อมูลฯ จะทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลน้ำจาก 12 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาประมวลผล เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และ กปน. สามารถนำข้อมูลดังกล่าว มาใช้บริหารจัดการน้ำดิบ และเฝ้าระวังวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น ทั้งทางน้ำและสภาพภูมิอากาศ เพื่อคงเสถียรภาพการผลิตน้ำให้กับผู้ใช้น้ำต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125