ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. เอาใจคนรัก IT เพิ่ม E-Service ชำระค่าน้ำผ่านเน็ต และแจ้งค่าน้ำผ่านอีเมล์

วันที่ 31 ม.ค. 2556

          นางสาวทรรศนีย์ ฤกษ์ศานติวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง(กปน.) เปิดเผยว่า กปน. เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นในการพัฒนาระบบบริการในทุก ๆ ด้านมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ โดยมีการนำระบบไอทีมาพัฒนารูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย อาทิ การติดตั้งประปาใหม่ทางอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการชำระค่าน้ำเพื่ออำนวยความสะดวก และตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้น้ำทุกกลุ่ม พัฒนาการให้บริการรับชำระค่าน้ำในรูปแบบ E-Service คือ การชำระค่าน้ำทางอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้น้ำต้องติดต่อเพื่อขอรหัสผู้ใช้บริการและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ e-banking จากธนาคารที่ กปน. ทำสัญญาไว้ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย กรุงศรีอยุธยา ไทยพาณิชย์ ยูโอบี ทหารไทย และ กสิกรไทย พร้อมทั้งแจ้งเลขที่บัญชีที่ต้องการหักค่าน้ำ โดยมีเงื่อนไขในการชำระ คือ ไม่มีค่าน้ำค้างชำระของรอบบิลที่แล้ว และวันที่ทำรายการไม่เกินกำหนดวันที่สามารถจ่ายได้ (Due Date) ดูจากวันที่ครบกำหนดชำระบนเว็บ นอกจากนี้จะต้องไม่เป็นผู้ชำระค่าน้ำด้วยการหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีเงินเดือน ซึ่งธนาคารแต่ละแห่งที่ให้บริการจะคิดค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อ 1 รายการ
          ล่าสุด เพิ่มบริการแจ้งค่าน้ำผ่านอีเมล์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นบริการใหม่เพิ่มเติมจากการส่งใบแจ้งค่าน้ำประปาที่บ้าน เหมาะสำหรับผู้ใช้น้ำที่ไม่ได้อยู่บ้านประจำ เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ของ กปน. http://www.mwa.co.th/ แล้วคลิกไปที่ การชำระเงินค่าน้ำประปาผ่านอินเทอร์เน็ต และคลิกบริการชำระค่าน้ำประปาและสอบถามข้อมูลสำหรับผู้ใช้น้ำทางอินเทอร์เน็ต เมื่อเข้าสู่ระบบและกรอกข้อมูลครบถ้วน ผู้ใช้น้ำจะได้รับการแจ้งค่าน้ำประปาในรอบบิลถัดไปผ่านทางอีเมล์ ผู้ใช้น้ำที่สนใจบริการ E-Service ของ กปน. สามารถสอบถามรายละเอียด และวิธีการลงทะเบียนได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125