ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
สาธิตเกษตรฯ ดูงานโรงงานผลิตน้ำบางเขน

วันที่ 31 ม.ค. 2556

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) ให้การต้อนรับ คณาจารย์ และนักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตน้ำประปา ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน พร้อมปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรู้คุณค่าของทรัพยากรน้ำ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125