ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
ปีแห่งการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

วันที่ 31 ม.ค. 2556

           เนื่องในปี 2556 นี้ การประปานครหลวง (กปน.) ได้จัดให้เป็นปีแห่งการรณรงค์ลดน้ำสูญเสียและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ฝ่ายสื่อสารองค์กรค กปน. จึงได้เชิญชวนให้ประชาชนทั่วประเทศเขียนวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยมีผู้สนใจร่วมนำเสนอแนวคิดดังกล่าวจากทั่วประเทศ เป็นจำนวนมาก อาทิ Sคุณจุรีรัตน์ วงษ์วิเศษ จากจังหวัดชุมพร "เลือกก๊อกน้ำที่มีอัตราการไหล 7 ลิตร ต่อนาที” Sคุณจัพโททัย กลีบเมฆ จากจังหวัดกาญจนบุรี "ควรซักผ้าครั้งละมากๆ ไม่ควรซักครั้งละน้อยๆชิ้น” Sคุณอรพิณ นฤมิตพันเจริญ จากกรุงเทพฯ "ใช้น้ำที่ผ่านการล้างผักมาถูพื้นครัว ลานจอดรถ ประตูรั้วบ้าน” Sคุณนลทวรรณ มากหลาย จากจังหวัดระยอง "น้ำที่ใช้หลังการซักผ้าไปรดน้ำต้นไม้”S แม่ชียุพา กาญจนวาหะ จากวัดสันติวันจังหวัดพิษณุโลก "น้ำที่ใช้ล้างคาวอาหารนำไปใช้เลี้ยงหมู หมักปุ๋ย น้ำที่ผ่านการซักผ้าน้ำที่1 ใช้ล้างพื้นห้องน้ำพื้นซีเมนต์ น้ำที่2-3 ใช้รดต้นมะนาวหรือต้นกุหลาบได้” ฯลฯ ทั้งนี้ กปน. ได้จัดส่ง Mouse Pad เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่นำเสนอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125