ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
CSR มอบกระบอกน้ำให้ ร.ร.สาธิตจุฬาฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 31 ม.ค. 2556

          การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำให้แก่เยาวชน โดยเมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา กปน. ได้สนับสนุนกระบอกน้ำส่งเสริมโครงการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และน้ำดื่มบรรจุถ้วยให้แก่สถานศึกษา ชุมชน และสมาคมต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสามัคคีวิทยา (เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนการเคหะท่าทราย ชุมชน Burirangsarit Youth Communities ชุมชนชื่นกมลนิเวศน์ 4 สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125