ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
สาขาลาดพร้าว ติวเข้มจัดอบรม 4DX วินัย 4 ประการสู่ความสำเร็จ

วันที่ 30 ม.ค. 2556

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดย นายธำรง บูรณตระกูล ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว เป็นประธานจัดอบรมหลักสูตร "วินัย 4 ประการสู่ความสำเร็จ” หรือ 4DX (The 4 Disciplines of Execution) ให้กับ ส่วนปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย ส่วนก่อสร้าง ส่วนซ่อมท่อ ส่วนบริการมาตรและส่วนอ่านมาตร เพื่อทำความเข้าใจในวินัย 4 ประการสู่ความสำเร็จ ซึ่งประกอบไปด้วย วินัยที่1 มุ่งเน้นกับสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวด วินัยที่2 ปฏิบัติตามตัววัดผลแบบชี้นำ วินัยที่3 สร้างตารางคะแนนที่ทรงพลัง และวินัยที่4 สร้างพันธะรับผิดชอบร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของสาขาฯ ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการลดน้ำสูญเสียขององค์กรต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125