ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
ผลงาน กปน. เข้ารอบ ชิงรางวัลระดับโลกจาก UN

วันที่ 30 ม.ค. 2556

          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ได้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ของสหประชาชาติ (United Nations : UN) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการให้บริการสาธารณะด้วยความเป็นมืออาชีพ มาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยขณะนี้ ผลงานของ กปน. ได้ผ่านกระบวนการพิจารณารอบแรกแล้ว 2 เรื่อง ได้แก่ "โครงการติดตั้งประปาใหม่ภายใน 24 ชั่วโมง” (Developing New Water Supply Connections within 24 Hours) ซึ่งเคยได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านนวัตกรรม เมื่อปี 2554 และ "โครงการขยายเขตบริการน้ำประปาในพื้นที่ชุมชนที่ห่างไกล” (Bridging the Water Supply Access Gap : Gender perspective, decreasing the burden on the urban poor woman’s daily life) และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
         นายเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปน. เป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เพื่อส่งผลงานเข้ารับรางวัลในระดับสากล ซึ่งชาว กปน. รู้สึกภูมิใจมากที่ผลงานสามารถผ่านรอบแรกได้ถึง 2 ผลงาน เพราะรางวัล UNPSA นี้ เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ นับเป็นอีกก้าวสำคัญ ที่มีส่วนช่วยผลักดันให้พนักงาน กปน. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125