ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. เผยความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการขยายเขตบริการฯ

วันที่ 30 ม.ค. 2556

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดย นายชัชวาลย์ วิระวงษ์นุสร ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9 ในฐานะประธานคณะทำงานเร่งรัดติดตามการดำเนินงานโครงการขยายเขตบริการฯ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปา ตามที่ กปน. มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้น้ำมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึงในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี โดยโครงการต่าง ๆ ได้ดำเนินการสำรวจเส้นทางและวางท่อประปาตามลำดับ หลังจากที่มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ดังนี้
           - จ.สมุทรปราการ ระยะที่ 1 ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว 5 สัญญา อยู่ในระหว่างปรับปรุงราคากลางเพื่อเตรียมประกวดราคาครั้งที่ 2 อีกจำนวน 5 สัญญา โดยในพื้นที่ อบต.บางพลีน้อย อบต.แพรกษาใหม่ อบต.บ้านระกาศ มีการดำเนินงานก่อสร้างคืบหน้ามากที่สุด 58.42%
           - จ.สมุทรปราการ ระยะที่ 2 อยู่ระหว่างการประสานงานกับ อบจ.สมุทรปราการ เพื่อคัดเลือกเส้นทางและจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน
           - กรุงเทพฯ ระยะที่ 3อยู่ในระหว่างการก่อสร้างและมีความคืบหน้าตามลำดับ โดยมีผลงานการก่อสร้างสะสมทั้งโครงการร้อยละ 88.38%
           - กรุงเทพฯ ระยะที่ 4ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ได้เริ่มดำเนินการสำรวจและออกแบบ 3 สัญญา อีก 7 สัญญาจะทยอยขอความเห็นชอบเพื่อดำเนินการเมื่อได้รับแผนที่ครบถ้วนแล้ว 
           - จ.นนทบุรีอยู่ในระหว่างประสานงานกับ อบจ.นนทบุรี เพื่อคัดเลือกเส้นทางและจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน


Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125