ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. เฮ! ขออนุญาตวางท่อลอดใต้แม่น้ำสำเร็จ

วันที่ 30 ม.ค. 2556

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) ได้ดำเนินการขออนุญาตวางท่อประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 710 มิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา โดยวิธีเจาะท่อในแนวราบ (สัญญา PITL-740/1) และท่อประธานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร โดยวิธีดันท่อลอดในถนนสะพานพุทธ จากช่วงลอดแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงถนนตรีเพชร และในถนนประชาธิปก จากช่วงลอดแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงถนนสมเด็จเจ้าพระยา ตามลำดับ (สัญญา PITL-740/2 และ PITL-740/3) ระยะเวลาก่อสร้างสัญญา 240 วัน โดยแนวท่อประปาอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร (กทม.) และกรมทางหลวงชนบท เพื่อเสริมการจ่ายน้ำให้พื้นที่ฝั่งกรุงเทพมหานครในเขตพระนครและเขตคลองสาน ซึ่งหลังจากได้ประสานงานมาระยะหนึ่งก็ได้รับการอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปาได้ทั้ง 3 สัญญา ทั้งนี้ ในระยะแรก กรมทางหลวงชนบทพิจารณาไม่อนุญาตให้ กปน. วางท่อประปาลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบกับโครงสร้างสะพานพระปกเกล้าและสะพานพระพุทธยอดฟ้า ซึ่ง กปน. ได้เข้าชี้แจงกับกรมทางหลวงชนบท และแก้ไขแนวท่อประปา จนกรมทางหลวงชนบทเห็นชอบและพิจารณาให้ กปน. ดำเนินการก่อสร้างได้ในที่สุด

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125