ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
มท.2 เปิดการขยายกำลังผลิตโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ระยะที่ 4 รองรับหน้าแล้ง

วันที่ 29 ม.ค. 2556

           เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ณ โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ถนนกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี พลตำรวจโทชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดการขยายกำลังผลิตโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ระยะที่ 4 รวมทั้งรับทราบการเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการน้ำประปาในช่วงหน้าแล้งและในอนาคต
          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า ในปัจจุบัน กปน. ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ รวมพื้นที่กว่า 3,000 ตารางกิโลเมตร ด้วยกำลังการผลิตน้ำรวม 5.52 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยอาศัยน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลัก เพื่อส่งเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน โรงงานผลิตน้ำสามเสน และโรงงานผลิตน้ำธนบุรี ส่วนโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ กปน. ใช้น้ำดิบจากแม่น้ำแม่กลองโดยตรง เพื่อผลิตและจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของชุมชนเมือง และการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการน้ำประปาในพื้นที่ให้บริการของ กปน. เพิ่มขึ้นตามไปด้วย กปน.จึงได้วางแผนขยายกำลังการผลิตให้เพียงพอกับการใช้น้ำดังกล่าว และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้บรรจุอยู่ในโครงการปรับปรุงกิจการแผนหลักของ กปน.
         ในส่วนของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์มีการขยายกำลังผลิตมาแล้ว 3 ระยะ โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจาก พลตำรวจโทชัจจ์ กุลดิลก เป็นประธานในพิธีเปิดการขยายกำลังผลิตโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ระยะที่ 4 ซึ่งจะส่งผลให้มีกำลังผลิตเพิ่มขึ้นอีกวันละ 4 แสนลูกบาศก์เมตร จากเดิมที่ผลิตได้วันละ 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นวันละ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ กปน. จะสามารถขยายพื้นที่ให้บริการอีก 50 ตารางกิโลเมตร (แบ่งเป็นพื้นที่ในเขตบางบัวทอง ไทรน้อย 30 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่บางขุนเทียน พระประแดง 20 ตารางกิโลเมตร) มีประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้นมากกว่า 8 แสนคน เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ทั้งในอนาคตและหน้าแล้งที่กำลังจะมาถึงนี้ นอกจากนี้ สถานีสูบจ่ายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตก ยังสามารถรับน้ำจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ได้เพียงพอ โดยไม่ต้องอาศัยน้ำจากโรงงานผลิตน้ำบางเขน ที่ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออก ซึ่งในอนาคตจะสามารถส่งน้ำสลับกันระหว่างฝั่งตะวันตกและตะวันออกได้ เป็นการเพิ่มความมั่นคงในระบบผลิตน้ำของ กปน. อีกด้วย
        ด้าน พลตำรวจโทชัจจ์ กุลดิลก ได้กล่าวภายหลังการรับทราบความพร้อมและผลการดำเนินงานของ กปน. ว่ารู้สึกพึงพอใจกับการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งของ กปน. ทั้งด้านการวางแผนการผลิตน้ำ เพื่อตอบสนองกับความต้องการใช้น้ำของประชาชน เป็นการยกระดับความพึงพอใจทั้งด้านปริมาณและแรงดันน้ำ รวมทั้งสร้างความมั่นใจในเสถียรภาพระบบผลิตน้ำของ กปน. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้งที่จะมาถึงนี้ โดย กปน. ยังมีโครงการขยายกำลังการผลิตน้ำต่อไปอีกในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนเมือง และเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125