ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. จำหน่ายยานพาหนะที่หมดความจำเป็นใช้งานแล้ว

วันที่ 29 ม.ค. 2556

            การประปานครหลวง (กปน.) จะทำการขายยานพาหนะที่หมดความจำเป็นใช้งานแล้ว ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 12 คัน ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 2 ตอน จำนวน 2 คัน รถตู้โดยสาร จำนวน 9 คัน และรถยนต์บรรทุก 2 ตัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ กปน. ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
            ผู้สนใจจะซื้อยานพาหนะดังกล่าว ขอดูสภาพของยานพาหนะได้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนจำหน่ายพัสดุ กองจัดการพัสดุ ห้อง 409 ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ กปน. โทรศัพท์ 0 2504 0123 ต่อ 1427, 1428 และ 1495 หรือ www.mwa.co.th
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125