ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
เปิดตัว...กองประปาสุวรรณภูมิ ณ เอเวียนวิลเลจ

วันที่ 25 ม.ค. 2556

          วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ กองประปาสุวรรณภูมิ (กปว.) จะเปิดให้บริการรับคำร้องและชำระเงิน ณ เอเวียนวิลเลจ ถนนลาดกระบัง ซอย 46/1 เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง กทม. 10520 ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำในการเดินทางและการขอรับบริการต่างๆ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125