ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. แต่งตั้ง บลจ.วรรณ และ บลจ.บัวหลวง จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

วันที่ 10 ม.ค. 2556

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายลือชัย ดีถาวร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการประปานครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เป็นผู้แทนลงนามแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนฯ 2 ราย บริหารกองทุนร่วมกันสำหรับปี 2556-2557 ในรูปแบบ Co-Fund Manager ได้แก่ บลจ.วรรณ และ บลจ.บัวหลวง นอกจากนี้ ได้ลงนามแต่งตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน สำหรับปี 2556-2557

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125