ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. สนับสนุนกิจกรรมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วันที่ 10 ม.ค. 2556

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) มอบเงินจำนวน 10,000 บาท ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของกรมฯ โดยมี นายเฉลิมทัต ตันโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับมอบ
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125