ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ ขอบคุณในความอนุเคราะห์ของประปาสาขาบางกอกน้อย

วันที่ 9 ม.ค. 2556
 
          สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย (สสบ.) ได้รับหนังสือกล่าวขอบคุณจากโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ เนื่องด้วย สสบ. ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี โดยสนับสนุนรถน้ำและเจ้าหน้าที่ ในการจัดงาน "คืนสู่เหย้าชาวน้อยใน รวมน้ำใจเพื่อทีปังกรวิทยาพัฒน์” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2555 นับเป็นกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานของ สสบ. ต่อไป
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125