ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. สวัสดีปีใหม่ 2556 กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 9 ม.ค. 2556

          เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ กระทรวงมหาดไทย นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร กปน. กราบขอพรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ (มท.1) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก (มท.2) นายประชา ประสพดี (มท.3) และ นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125