ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
8 ม.ค. 56 นี้ กปน. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “พายุสุริยะ (Solar Flares)” โดย ดร.ก้องภพ อยู่เย็น ณ สำนักงานใหญ่ กปน.

วันที่ 7 ม.ค. 2556
 

          การประปานครหลวง ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "พายุสุริยะ (Solar Flares)”  โดย ดร.ก้องภพ อยู่เย็น จากองค์การอวกาศแห่งชาติสหรัฐ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125