ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
Mister/Miss Thailand Bowling U-Challenge University 2012 สวัสดีปีใหม่ กปน.

วันที่ 27 ธ.ค. 2555

           เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ต้อนรับผู้ชนะเลิศ Mister/Miss Thailand Bowling U-Challenge University 2012 ซึ่งเป็นนิสิต นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกในระหว่างการแข่งขัน โบว์ลิ่งระดับอุดมศึกษาระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2555 เข้าสวัสดีปีใหม่ 2556 ณ สำนักงานใหญ่ กปน.

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125