ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
สาขาสุขสวัสดิ์ สนับสนุนกีฬา 2 หน่วยงาน

วันที่ 26 ธ.ค. 2555

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ ได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำดื่มและของรางวัลให้แก่ โครงการกีฬาสี "พุทธบูชาเกมส์” ณ โรงเรียนวัดพุทธบูชา โดยมี นางวัชราภรณ์ จิตรอนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนรถบรรทุกน้ำดื่มในโครงการ "การแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา เพื่อการพัฒนาสมรรถภาพคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 6” ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม โดยมี นายอรุณกาญจน์ ไม้เกตุ นายกเทศบาลเมืองลัดหลวง นายสิงห์คำ มณีจันสุข นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ และ นายเสกสัณห์ กิจวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชาฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานอีกด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125