ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปภ. รุกดูงาน ฝ่ายมาตรฯ กปน.

วันที่ 26 ธ.ค. 2555

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นำคณะทำงานจำนวน 30 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ฝ่ายมาตรวัดน้ำ โดยเน้นเรื่องการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรวัดน้ำ เช่น นโยบายการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ วิธีการบริหารจัดการมาตรวัดน้ำ การทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำ การซ่อมบำรุงมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่และการสอบเทียบ เพื่อนำไปเป็นแนวทางดำเนินกิจการของคณะทำงานต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125