ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
ไทยน้ำทิพย์ ศึกษาดูงาน ระบบ SAP ของ กปน.

วันที่ 26 ธ.ค. 2555

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีมงานการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบ SAP Modules MM (ระบบการบริหารจัดการพัสดุ) ของ กปน. โดยคณะผู้ศึกษาดูงานได้ให้ความสนใจในหลายหัวข้อ อาทิ ระบบบริหารวัสดุสำรองคลัง ระบบบริหารพัสดุ เป็นต้น

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125