ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. สานสัมพันธ์ไมตรี ดูงานด้านบริหารโครงการ กฟภ.

วันที่ 26 ธ.ค. 2555

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นายลือชัย ดีถาวร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ในฝ่ายบริหารงานโครงการของ กปน. ศึกษาดูงานด้าน "บริหารโครงการของ กฟภ.” โดยมี นายชัยบูลย์ เนตยกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ รักษาการแทนรองผู้ว่าการบริหารโครงการและคณะ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งการสานสัมพันธ์ครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์ในการให้บริการสาธารณูปโภคแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น โดย กฟภ. ได้ชู "โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ” เป็นโครงการนำร่องในช่วงนี้ และ กปน. ได้เผยแพร่นโนบายของผู้ว่าการฯ ที่ต้องการให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือนในปี 2556 เป็นต้น

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125