ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
ผู้ใช้น้ำชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ธุรการสาขาพญาไท

วันที่ 24 ธ.ค. 2555

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานประปาสาขาพญาไท ได้รับหนังสือจากผู้ใช้น้ำ ชมเชยการทำงานของ นางสาวนภัสวรรณ ใจจริง เจ้าหน้าที่ธุรการ ส่วนกลางที่ช่วยประสานงานเรื่องการขอรับเงินประกันคืนและการย้ายมาตรวัดน้ำ ซึ่งได้ให้การบริการอย่างรวดเร็วและมีน้ำใจ เป็นที่ประทับใจ นับเป็นแบบอย่างที่ดีในการให้บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้น้ำ สมกับที่เป็นประปาเพื่อประชาชน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125