ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. เยี่ยมคารวะ ผู้ว่าการ กฟภ.

วันที่ 14 ธ.ค. 2555

           เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 เวลา 10:30 น. ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สำนักงานใหญ่ นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทน ผู้ว่าการฯ เยี่ยมคารวะ นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ ผู้ว่าการ กฟภ. ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125