ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. ทำดี ส่งคืนกระเป๋าสตางค์ผู้ใช้น้ำ

วันที่ 14 ธ.ค. 2555

            เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 การประปานครหลวง (กปน.) โดยสำนักงานประปาสาขาบางเขน ได้ส่งคืนกระเป๋าสตางค์ ซึ่งมีเอกสารสำคัญหลายฉบับ ให้แก่ คุณสมทรง มรรณทัต ผู้ใช้น้ำที่มารับบริการและลืมกระเป๋าดังกล่าวไว้ ซึ่งหลังจากพนักงานพบเห็น ได้ติดต่อแจ้งเรื่องทันที สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำเป็นอย่างยิ่ง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125