ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
ภารกิจพิชิตคลองส่วย

วันที่ 7 ก.ค. 2553
 
 
 
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสัจจา เกตุทัต 1 อาคารสำนักอธิการบดี2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการหารือร่วมในการฟื้นฟูคลองส่วย(คลองสาธารณะ ริมถนนประชาชื่น) ร่วมกับ นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม (ผอ.ฝธส.) และคณะ มธบ. นำโดย อ.สุพรรณิกา กุสุมาวลี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารเครือข่าย และ เทศบาลนครปากเกร็ด นำโดย นายประธาน ประหุ่นซึ่ง นายประดิษฐ์ ได้กล่าวว่าจังหวัดฯ หวังจะให้กิจกรรมฟื้นฟูคลองส่วย เป็นโครงการนำร่องของจังหวัดที่จะเป็นแบบอย่างและนำไปประยุกต์ใช้กับคลองอื่นๆ ภารกิจนี้จึงต้องร่วมมือกันทำให้สำเร็จให้ได้
 
ผอ.ฝธส. กล่าวถึงการดำเนินงานของ กปน. ว่า จะเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจวิเคราะห์ ทั้งก่อน ขณะ และหลังดำเนินกิจกรรม ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เพื่อนำผลการวิเคราะห์มาใช้เป็นข้อมูลร่วมกัน พร้อมกันนี้ กปน.จะจัดกิจกรรม "ประปาเพื่อประชาชน” ในวันที่ 11 สิงหาคม นี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กปน. 16 สิงหาคม จึงน่าจะ kick-off กิจกรรมฟื้นฟูคลองส่วย ในวันนี้ด้วย โดยทุกหน่วยงานจะลงพื้นที่ร่วมกัน เพื่อปลุกกระแสมวลชน สำหรับรายละเอียดของกิจกรรม อาจเริ่มด้วยการร่วมกันเก็บขยะและสิ่งสกปรกในคลอง โดยอาศัยแรงงานจากเทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นแม่แรงใหญ่ ด้าน กปน. จะสนับสนุนน้ำดื่ม นักวิทยาศาสตร์มาทำการเก็บตัวอย่างน้ำ เป็นต้น ซึ่งคงต้องมาหารือในรายละเอียดร่วมกันอีกครั้ง
 
ด้าน มธบ. กล่าวว่า จะจัดทำโบรชัวร์เพื่อให้นักศึกษาออกไปเผยแพร่ให้ชุมชนต่างๆ ได้รับรู้และมีส่วนร่วมกิจกรรมนี้ พร้อมจัดทำประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่งานนี้ให้รับทราบโดยทั่วกัน
 
สำหรับ จังหวัดนนทบุรี กล่าวว่าในวันเวลาดังกล่าวหากทุกฝ่ายมีความพร้อมก็สามารถทำได้เลยแต่หากยังไม่พร้อมก็อาจจะต้องเลื่อนออกไปตามความเหมาะสม
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125