ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
ทีมงาน BCS กปน. เดินหน้าออกพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่

วันที่ 14 ธ.ค. 2555

           เมื่อวันที่ 27 และ 28 พฤศจิกายน 2555 การประปานครหลวง (กปน.) โดยทีมงาน Best Care Service (BCS) สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท เข้าพบผู้ใช้น้ำ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 ถ.สุขุมวิท และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 ถ.กรุงเทพกรีฑา ซึ่งผู้ใช้น้ำได้ชื่นชมเรื่อง "แรงดันน้ำ” ที่สูงถึงชั้น 3 โดยไม่ต้องใช้ปั๊มน้ำ ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มาก นอกจากนี้ยังให้ความสนใจโครงการ "น้ำประปาดื่มได้” และน้ำดื่มบรรจุขวด "ปาป้า” อีกด้วย
           และเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ทีมงาน Best Care Service (BCS) สำนักงานประปาสาขาบางเขน ได้เข้าพบ อ.นารีรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เพื่อสานสัมพันธ์ และแนะนำการให้บริการธุรกิจเสริม ซึ่งทางวิทยาลัยให้ความสนใจเกี่ยวกับการล้างถังพักน้ำเพื่อสุขอนามัยของนักศึกษา นอกจากนี้ ทีมงานได้มอบแผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และสติ๊กเกอร์รณรงค์ประหยัดน้ำเพื่อเผยแพร่การปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแก่เยาวชนให้ทั่วถึงและขยายความรู้สู่ชุมชนใกล้เคียงต่อไป
สำนักงานประปาสาขาบางเขน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125