ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
สาขาพระโขนง เปิดตัว กิจกรรม “นักสืบสายน้ำ” ตาม โครงการ 1 โรงเรียน 1 สาขา

วันที่ 7 ก.ค. 2553
 
 
นางวัชรี ประสาทเขตต์การ ผจ.สาขาพระโขนง (สสพ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ 21 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป คณะผู้บริหาร สสพ. นำโดย นางกาญจนา คงน้อย ผอ.กองบริการ และ นางสาวสมพิศ นวพรชัย ผอ.กองธุรกิจบริการ พร้อมทีมงาน ได้เปิดตัวโครงการ 1 โรงเรียน 1 สาขา จัดกิจกรรม "นักสืบสายน้ำ” ณ โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา
 
กิจกรรม "นักสืบสายน้ำ” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 1 โรงเรียน 1 สาขา ตามแผนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในด้านการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของชุมชนของ กปน. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชน เรียนรู้การอนุรักษ์แหล่งน้ำ รวมทั้งการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและรู้คุณค่า กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 183 คน ลักษณะกิจกรรมเป็นการเรียนรู้ร่วมกันภายในโรงเรียน สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์และการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดย วิทยากรจาก สสพ. ซึ่งได้รับความสนใจและร่วมสนุกในการเรียนรู้จากน้องๆเป็นอย่างมาก
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125