ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
สาขาบางกอกน้อยส่ง SMS แจ้งผู้ใช้น้ำเรื่องเงินและบริการ

วันที่ 7 ก.ค. 2553
 
 
นางกมลศรี ณ พัทลุง ผจ.สาขาบางกอกน้อย (สสบ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 เป็ นต้นมา สสบ. ได้เริ่มดำเนินการส่ง SMS แจ้งคืนเงินทุกประเภทแก่ผู้ใช้น้ำที่มายื่นคำร้องกรณีต่างๆ โดยนำเงินคืนเข้าบัญชีธนาคาร ซึ่งมีทั้งกรณีจ่ายค่าน้ำซ้ำ คืนเงินประกัน ฯลฯ ปรากฏว่า ได้รับผลตอบรับที่ดีและผู้ใช้น้ำมีความพึงพอใจมาก สสบ.จึงได้ขยายผล "พัฒนางานติดตั้งประปาใหม่โดยใช้ระบบ SMS” ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานเริ่มจากเมื่อหน่วยงานภาคสนามดำเนินการติดตั้งประปาแล้วเสร็จจะแจ้งข่าวสารไปยังผู้ใช้น้ำรับทราบทันที ทั้งนี้ รวมถึงการย้ายมาตรวัดน้ำตามคำร้องด้วย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา
 

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125