ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
สายสัมพันธ์...แห่งสายน้ำ การประปานครหลวง และ กรมชลประทาน

วันที่ 7 ก.ค. 2553
 
 
เมื่อค่ำวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายเจริญ ภัสระ ผวก.กปน. พร้อมด้วยผู้บริหารเลี้ยงขอบคุณนายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน และข้าราชการกรมชลประทาน ที่ให้ความร่วมมือแก้ปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง และภาวะน้ำทะเลหนุนจนคลี่คลาย และไม่ก่อให้เกิดปัญหากับการผลิตน้ำของ กปน. ภายใต้ชื่องาน "สานสัมพันธ์...แห่งสายน้ำ” ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง
 
ผวก. เจริญ กล่าวขอบคุณกรมชลประทานที่ได้ช่วยกันดูแล และแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้ง รวมทั้งได้รับความเมตตาจาก นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงมาดูแลปัญหาด้วยตนเอง และเชื่อมั่นว่ากรมชลประทานและ กปน. สามารถร่วมกันคลี่คลายปัญหาได้ โดยเฉพาะการนำน้ำจากฝั่งตะวันตกมาเพิ่มในแม่น้ำเจ้าพระยา
 
จากนั้น ได้นำเสนอ presentation ชุด สานสัมพันธ์...แห่งสายน้ำ และ แหล่งสำรองน้ำ "คลองอ้อม” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงาน รวมถึงแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำสำรอง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็มอย่างยั่งยืน
 
อธิบดีกรมชลประทาน ได้กล่าวตอบว่า ปี 2553 เป็นปีที่แม่น้ำเจ้าพระยาประสบปัญหาแล้งที่สุดในรอบ 18 ปี เนื่องจากน้ำในเขื่อนหลักมีน้อย แต่ในวิกฤติก็ได้สร้างโอกาส จากสถานการณ์น้ำ ท่านนายกรัฐมนตรี ได้มาเยี่ยมเยียนกรมชลฯ ถึง 2 ครั้ง รวมถึง ท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ก็มิได้นิ่งนอนใจ มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และที่สำคัญ ความร่วมมือระหว่าง กปน. และกรมชลประทานที่มีกันอยู่แล้ว แต่ปีนี้เราได้ร่วมมือกันใกล้ชิดมากขึ้น และจะรักษาสัมพันธภาพที่ดีให้อยู่ยั่งยืนตลอดไป
 
ในตอนท้าย ผวก.กปน. และ อธิบดีกรมชลประทาน ได้มอบของและถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125