ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. จับมือ ปณท. และ 3 หน่วยงานพันธมิตร ชวนเยาวชนร่วมโครงการ “ประกวดการเขียนจดหมายประเภทเยาวชนโลก ประจำปี 2556”

วันที่ 12 ธ.ค. 2555

           เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมปิ่นมาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวทรรศนีย์ ฤกษ์ศานติวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เข้าร่วมงานแถลงข่าว โครงการ "ประกวดการเขียนจดหมายประเภทเยาวชนระหว่างประเทศของสหภาพสากลไปรษณีย์ ประจำปี 2556” โดยสหภาพสากลไปรษณีย์ หรือ UPU ที่กำหนดให้เยาวชนทั่วโลกส่งผลงานประกวดทุกปี โดยในปีนี้มีหัวข้อ "เขียนจดหมายเพื่อบอกว่า ทำไมน้ำจึงมีคุณค่า” (Write a Letter about why water is precious)
           กปน. ในฐานะหนึ่งในพันธมิตรที่จับมือร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) กระทรวงศึกษาธิการ กรมชลประทาน และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ที่ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์น้ำ โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ รวมถึงปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในเมืองไทยที่เริ่มด้อยคุณภาพ จึงต้องการส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
          ทั้งนี้ เยาวชนสัญชาติไทย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ที่อายุไม่เกิน 15 ปี สามารถร่วมส่งผลงานประกวดได้ โดยเขียนจดหมายในหัวข้อ "เขียนจดหมายเพื่อบอกว่า ทำไมน้ำจึงมีคุณค่า” ด้วยลายมือตัวบรรจงหรือ ตัวพิมพ์ (ฟอนต์ Angsana New ขนาด 16 พอยท์) อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงในกระดาษขนาด A4 เท่านั้น แล้วส่งไปที่ฝ่ายตลาดสื่อสารและขนส่ง(ประกวดจดหมาย) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 – 0299 รางวัลชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท และจดหมายนั้นจะถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อส่งไปประกวดในระดับนานาชาติต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thailandpost.co.th
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125