ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. จัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ พร้อมทำความดีถวายแด่ในหลวง

วันที่ 12 ธ.ค. 2555

           เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 การประปานครหลวง (กปน.) ได้น้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำพนักงานถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเพื่อส่วนรวม และเป็นพลังของแผ่นดิน พร้อมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 นอกจากนี้ กปน. ยังได้สนับสนุนพิธีออกมหาสมาคม และการจัดงาน "5 ธันวามหาราช” ด้วยการติดตั้งก๊อกน้ำโดยรอบบริเวณสนามหลวง เพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ และติดตั้งแท่นน้ำดื่มเพิ่มอีก จำนวน 12 จุด พร้อมนำรถน้ำเย็นจำนวน 3 คัน และนำน้ำดื่ม จำนวน 20,000 ถ้วย มอบให้เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งให้บริการประชาชนที่มาร่วมงานถวายพระพร ณ บริเวณสวนอัมพร สนามเสือป่า หน้าทำเนียบรัฐบาล หน้ากระทรวงศึกษาธิการ หน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาล หน้าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถนนศรีอยุธยา ถนนพิษณุโลก และถนนลูกหลวง
          สำหรับกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สำนักงานประปาสาขาได้จัดกิจกรรมประปาพบประชาชน ณ บริเวณตลาดเทศบาลปากเกร็ด จ.นนทบุรี และหมู่บ้านรุ่งนภาวิลเลจ 2 ถ.รามคำแหง 194 โดยลงพื้นที่ให้บริการรับคำร้อง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้น้ำ ตรวจสอบและสำรวจหาท่อรั่ว พร้อมซ่อมแซมทันที รวมทั้ง ทำความสะอาดพระอุโบสถ และบริเวณวัดโดยรอบ ณ วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ ถนนสุคนธสวัสดิ์ เขตลาดพร้าว อีกกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกับหน่วยงานราชการ และประชาชนจังหวัดนครปฐม กว่า 500 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในกิจกรรม "คลองประปาสวยด้วยมือเรา” บริเวณริมคลองประปาฝั่งตะวันตก (ใกล้คลองพระมอ) อ.บางเลน จ.นครปฐม และกิจกรรม "1สถานี 1 สวนป่า ถวายพ่อของแผ่นดิน” ณ สถานีสูบจ่ายน้ำมีนบุรี เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิด ความรัก ความหวงแหน และร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้คงความบริบูรณ์อย่างยั่งยืน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125