ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. รุก BCS เข้าเยี่ยมสปอร์ต ซิตี้ และ วาไทอุตสาหกรรม

วันที่ 11 ธ.ค. 2555

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดยทีมงานสำนักงานประปาสาขานนทบุรี เข้าพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่ในโครงการ Best Care Service (BCS) ประกอบด้วย บริษัท สปอร์ต ซิตี้ (2002) จำกัด และบริษัท วาไทอุตสาหกรรม จำกัด จากการเข้าพบในครั้งนี้พบว่า ผู้ใช้น้ำสนใจเข้าร่วมโครงการ Customer Alert โครงการน้ำประปาดื่มได้ โครงการ HCC (ด้านการบริการล้างถังพักน้ำ) และมีความพึงพอใจในการให้บริการของสาขาฯ เป็นอย่างยิ่ง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125