ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

วันที่ 11 ธ.ค. 2555

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดยผู้บริหารจากสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางฉัฐนันท์ อินทราชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เนื่องในพิธีเปิดศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center) โดยมี นางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัด กทม. ให้เกียรติเป็นประธาน
          ทั้งนี้ศูนย์บริการดังกล่าวเป็นการยกระดับการให้บริการและเพิ่มความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน ที่มาติดต่อยังสำนักงานเขตฯ แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) โดยมีการเพิ่มหน่วยงานสำหรับติดต่อประชาชนบริเวณเคาน์เตอร์ รับคำขอบริการจากเดิมมีเพียงหน่วยงานด้านทะเบียน แต่ศูนย์บริการกรุงเทพมหานครจะมีหน่วยงานของสำนักงานเขตฯ อีกจำนวน 8 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายปกครอง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายรายได้ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มาร่วมให้บริการบริเวณเคาน์เตอร์รับคำขอบริการอีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125