ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. ร่วมงานสวดพระพุทธมนต์ ถวายในหลวง

วันที่ 11 ธ.ค. 2555

          เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา การประปานครหลวง (กปน.) โดยสำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ ได้เข้าร่วมงานสวดพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถาและโพชฌังคปริตร พุทธฤทธิ์พิชิตโรคและบำเพ็ญสมาธิภาวนา โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี ณ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตภาษีเจริญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2555

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125